účetní program VABANK
   

Domů  |

Zajímavé odkazy  | Novinky  |

| FAQ dotazy |

| Kontakty |

 

 O programech

  Vabank

  WinVABANK

  Harmonik
 Daňová 
 
EVIDENCE
 
 Příručky, návody
  VIDEOUKÁZKY

 

  Demo 
  Ceník
 
 Další produkty
  Objednávky
 podpora uživatelů účetního software  Podpora
uživatelů
 
   Nabídka       zaměstnání

  Pro školy

 Neziskové org.

 

 

FAQ - nejčastější dotazy

VABANK (MS-DOS program - spouštění pod Windows)
Programy původně určené pro starší operační systém MS-DOS jsou mezi účetními stále oblíbené. Protože však nové operační systémy Windows či tiskárny nejsou s těmito programy automaticky kompatibilní, je třeba některá nastavení v počítači provést ručně. Viz následující řádky. Moderních programů (Harmonik) se to samozřejmě netýká.

Tento program lze spustit na 32 bit verzích Windows bez problémů. Na 64 bitových verzích Windows jen pomocí emulačního software DOSBOX.
(Případně volejte hot-line firmy Sit&Khaso v.o.s.)

Na Windows 7 64bit Professional a Ultimate to neplatí, tam lze Vabank spustit pomocí režimu XP Mode.


 

1. Problém: Při běhu programu Vabank se objevují chybové hlášky : "Nestačí paměť", "Fatal Error" nebo "Incorrect Handle", případně jsou problémy při spuštění mezd.
  Důvod: Každý program programovaný v prostředí DOSu využívá jen cca 1Mb paměti, přestože jí máte v PC např. 500x více. Je proto třeba těch 1Mb dobře nastavit. A to i když VABANK spouštíte pod Windows.
Řešení: Více v "Nastavení konvenční paměti."
   
2. Problém: Program Vabank se při spuštění pod Windows zobrazil jako úzké okno v horní části obrazovky.
  Důvod: DOS program pod Windows potřebuje nastavit, v jak velkém okně se má spouštět.
Řešení:     nastavení velikosti okna
   
3. Problém: Zdvojené znaky a jiné problémy s obrazovkou v DOS programu VABANK - pod Windows.
  Řešení: zdvojené znaky
   
4. Možné problémy s tiskem v programu VABANK
  Řešení: problémy s tiskem
   
5. Ostatní problémy s provozem DOS programů pod WINDOWS
  Řešení: stránka výrobce programovacího jazyka PC Fand zde
   

1.  Nastavení konvenční paměti pro MS-DOS program VABANK

V programu si paměť ověříte přímo na základní obrazovce programu vpravo dole VOLNÁ PAMĚŤ (musíte stát na základní menu programu a nevstupovat v tu chvíli do žádných nabídek, např. Deník apod., protože hodnota vpravo dole se v závislosti na tom, kam právě vstupujete dynamicky mění - snižuje) . Ve Win XP by se standardně měla pohybovat cca okolo hodnoty 230 kb RAM. V případě, že je hodnota menší než 200 kb RAM, je zapotřebí provést následující úpravy a poté do nabídky DOSTUPNÁ PAMĚŤ vstoupit znovu, tentokrát by již měla být hodnota dostatečná:
Volné konvenční paměti je nutno věnovat po instalaci programu prvořadou pozornost i na nových velmi rychlých počítačích. Tento údaj souvisí s hardwarovými parametry počítače jen v omezené míře, zvýšení dostupné konvenční paměti je nutno dosáhnout konfigurací systému, pod kterým je program Vabank spouštěn.
Řešení problému s nedostatkem konvenční paměti:

Program Vabank je DOS aplikace, závislá na velikosti dostupné konvenční paměti. Pro programy pracující v režimu MS DOS je vyhrazeno pouze 640 kb konvenční paměti, což je příčinou častých problémů s jejím nedostatkem. V souvislosti s tímto problémem se při běhu programu mohou objevit hlášení "Nestačí paměť", "Fatal Error" nebo "Incorrect Handle". Postup zvýšení konvenční paměti závisí na instalovaném operačním systému.
NEDOPORUČUJEME provoz programu Vabank pouze pod systémem MS DOS, protože jsou tam největší problémy s konvenční pamětí, práce je pomalejší a není možno využít všech funkcí programu, který systém Windows předpokládá. Update programu je nyní možno provádět pouze z disku CD ROM, ale pro práci v programu z hlediska konvenční paměti je nutno ovladače na mechaniku po provedení update příkazem REM vypnout (což je nepraktické). Proto v žádném případě na počítačích, na kterých je nainstalován některý ze systémů Windows, nespouštějte program Vabank přes nabídku: "Restartovat v režimu MS-DOS", přes příkazový řádek, přes spouštění některého manažeru MS-DOS nebo na samostatném diskovém oddíle pouze se systémem MS-DOS.

ŘEŠENÍ:
I) Úprava souboru Config.sys

Způsob úpravy tohoto souboru závisí na tom, jaké máte Windows. Je třeba do něj dopsat následující 3 řádky, nejlépe v nějakém souborovém manažeru (např. Win Commanderu, Salamanderu, Norton Commanderu, apod.) - postavte se na tento soubor a stiskněte klávesu F4. Pokud nemáte na PC žádný manažer, můžete si Win Commander nainstalovat z našeho CD, popř. editovat soubor přímo v průzkumníku Windows - klikněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte Otevřít v programu - Notepad.

Překontrolujte, zda po instalaci máte v config.sys  napsáno FILES=150
Případně to dopište. Ve Windows 2000 a Windows XP se soubor jmenuje cofig.nt a je v C:\Windows\System32. Změnu uložte.

1) MS DOS
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE NOEMS
DOS=HIGH,UMB

2) Windows 95
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS
DOS=HIGH,UMB

3) Windows 98
device=c:\windows\himem.sys
device=c:\windows\emm386.exe noems
DOS=HIGH,UMB

Při úpravě Config.sys záleží na tom, zda je zápis proveden malými resp. velkými písmeny.
Můžete mít také např. v DOSu zavedené ovladače na zvukovou kartu či CD ROM a tím si stále ubíráte paměť. Řešením je vytvoření menu při startu PC, kde se rozhodnete, zda budete účtovat, nebo budete používat CD a zvukovou kartu.

V případě, že se paměť nezvýší ani po této úpravě, kontaktujte nás na hotline.


4) Windows Millennium - nelze ošetřit úpravou Config.sys!!!!
Aby WIN ME disponovaly dostatkem konvenční paměti, je třeba provést patch systémových souborů. Patch, s anglickým návodem na jeho aktivaci, naleznete na našem CD v adresáři ServicePack a podadresáři Real DOS-Mode Patch for Windows ME v. 1.3. Dále je zde druhý patch, jehož provedení je uživatelsky jednodušší, ale má nevýhodu v tom, že po jeho provedení počítač ve chvíli, když by to bylo třeba (např. výměna grafické karty), není možno spustit v nouzovém režimu. I toto je možné odstranit, ale není to uživatelsky jednoduché. Právě proto, že se jedná o zásah do systémových souborů Windows, je třeba, aby úpravu buď prováděl odborný pracovník, nebo Vám doporučujeme kontaktovat linku hotline pro zjištění přesného postupu aplikace. Český návod je v kapitole Path pro Win ME.
Od roku 2005 a verze 4.51 umožňuje program, pokud je volná konvenční paměť na základní obrazovce Vabanku nižší než 212 kB, spouštět modul mezd v oddělené nabídce.
 

5) Windows 2000/XP - tyto systémy standardně disponují dostatkem konvenční paměti. V případě problémů s pamětí je třeba využít návodu z tohoto CD s názvem PametXP.

Po úpravě restartujte PC, spusťte znovu program Vabank a opětovně ověřte dostupnou paměť. Měla by již být dostačující (tedy alespoň 212 KB RAM).

II) Úprava spouštěcího souboru vabank.bat

Jestliže se vám nepodaří prvním způsobem zajistit dostatečné množství konvenční paměti, proveďte editaci spouštěcího souboru vabank.bat (postup editace je obdobný jako u souboru config.sys), který naleznete v adresáři VABANKu - ověřte si, zda soubor obsahuje tyto řádky:

set fandovrb=80
ufandc pducto
set fandovrb=

Pokud ne, soubor odpovídajícím způsobem upravte.


Další podrobnosti jsou v návodu. V případě problémů zavolejte klidně na hot-line výrobce - Sit&Khaso v.o.s.

2.   Program Vabank - není přes celou obrazovku - úzké okno pod Windows

● Windows 2000, XP
Pokud Vabank najede na celou obrazovku, ale se špatným nastavením - zobrazuje se defacto pouze jen v horní polovině v úzkém pruhu, je nutno stisknout zároveň klávesy Alt + Enter, tím se program zmenší do okna a pak pravým tlačítkem myši kliknout na jeho ikonu v liště. Jít do řádku VLASTNOSTI /Rozvržení a možnosti a změnit oboje možnosti na 80 x 25. Potvrdit OK - objeví se další nabídka, kde je nutno tečku myší přesunout do druhé řádky k textu:
Uložit vlastnosti pro další okna se stejným názvem.
Poté Alt + Enter přejít do celoobrazovkového režimu a pak program ukončit.


Při příštím spuštění by se měl spustit korektně.

Nebo

klikněte pravým tlačítkem na ikonu Vabanku na ploše, zvolte  "Vlastnosti". Dále Možnosti/možnosti zobrazení: "Celá obrazovka".
Rozvržení: Vyrovnávací paměť- šířka: 80, výška 25. Velikost okna - š.:80, v: 25
Při příštím spuštění by se měl program spustit korektně.

Další podrobnosti jsou v návodu. Může to být i grafickou kartou (např. některé karty Asus, Nvidia), která tento starší režim nepodporuje. Nebo to může způsobovat konkrétní rezidentní program (např. Speedfan). V případě problémů zavolejte klidně na hot-line, rádi vám pomůžeme.

● Windows 98
Pravý klik myši na zástupci aplikace, Vlastnosti, záložka Obrazovka. Počáteční velikost = 25 řádků

Další podrobnosti jsou v návodu k programu VABANK
 

3.   Zdvojené řádky MS-DOS programu VABANK ve Windows
Pokud se nyní program již zobrazuje přes celou obrazovku, avšak se zdvojenými řádky, máte na českém systému Windows tři možnosti zprovoznění standardního zobrazení. Nejjednodušší z nich, ale pouze pro česká Windows je: Vstupte ve VABANKu do nabídky OSTATNÍ / NASTAVENÍ SYSTÉMU / Z ADRESÁŘE FANDU / MONITOR / FONTY - zde nastavte parametr "Použít fonty FANDu" na N (Ne). Poté stiskněte opakovaně (3x) klávesu ESC a potvrďte volbu "Uložit změny - formát verze 4.2". Poté program ukončete. Při příštím spuštění by se již měl zobrazovat korektně na celou obrazovku. Toto nastavení musí být v každém adresáři Vabanku jednotlivě (upgrade do nového adresáře nabízí převedení souboru cfg - v tom případě je provedeno automaticky).
 

4.   Problémy s tiskem z programu Vabank
Některé novější tiskárny mají problémy při tisku z prostředí DOS (z Vabanku). Tzv. GDI tiskárny to např. vůbec neumožňují. Při neřešitelných problémech si můžete u nás zakoupit program "Tiskový manažer", který umožní tisk jakoby z Windows. (Tedy i na GDI tiskárnách lze z DOS programu tisknout).
Další podrobnosti jsou v návodu k programu VABANK.

5.  Ostatní problémy s provozem DOS programů pod Windows
Na stránkách výrobce programovacího jazyka PC Fand se také můžete v případě problémů podívat na jejich řešení.
Samozřejmě na poradenské lince výrobce programu VABANK a WinVABANK mají operátoři dostatečné zkušenosti na to, aby vám uspokojivě odpověděli na vaše dotazy.

 

 

 

 

 

 

  Stáhnout demo

demoverze účetnictví

DEMOVERZI stáhnout ZDARMA

  

  Videoukázky

Unikátní videoukázky funkcí našich účetních programů !

video ukázky účetnictví

 

 
 

Mánuál na výběr
 matrace

Stáhněte si 
ZDARMA
 

 

 

                                                                          

 

e-mail: agenturasit@email.cz

demo

videoukázky

zajímavé odkazy

jak vybrat matraci