účetní program VABANK
   

Domů  |

Zajímavé odkazy  | Novinky  |

| FAQ dotazy |

| Kontakty |

 

 O programech

  Vabank

  WinVABANK

  Harmonik
 Daňová 
 
EVIDENCE
 
 Příručky, návody
  VIDEOUKÁZKY

 

  Demo 
  Ceník
 
 Další produkty
  Objednávky
 podpora uživatelů účetního software  Podpora
uživatelů
 
   Nabídka       zaměstnání

  Pro školy

 Neziskové org.

 

 

WinVABANK - podvojné účetnictví a ostatní

 


zvětšit

Moderní účetní program účetní programy WinVabank

  verze START zdarma
také verze pro Linux


demoverze a videoukázky
náhledy obrazovek
příručka-návod

Jaké výhody přináší účetní program WinVABANK svému uživateli?

 -
Pozor, od 1.1. 2016 je WinVabank přeprogramován do jiného prostředí.
Má stejné ovládání, ale jiný název.

Jmenuje se nyní Harmonik.


WinVabank již není nabízen.

ovládání je jednoduché a příjemné - snadno a rychle si na něj zvyknete.
Ovládání daňové evidence i podvojného účetnictví je totožné a maximálně intuitivní.

 - při zpracování dat - a to i při velkém objemu - oceníte velikou rychlost serveru
 - o vaši práci nemusíte mít strach - server ji automaticky zálohuje v průběhu vaší práce
 - přístupová hesla uživatelů a jejich zařazení do skupin chrání vaše data proti zneužití uživateli, kteří do programu nemají buď povolen vstup vůbec nebo mohou pracovat jen v některých jeho částech
 - po instalaci, kterou většinou zvládne každý uživatel sám, je WinVABANK okamžitě připraven k práci. Jsou naplněny vzorové číselníky jako je účtová osnova, číselník opakujících se souvztažností, šablony faktur, číselník dokladů, vzorové nastavení parametrů .....
 - ve formulářích se samy nabízejí jen povinné údaje a automaticky se vypínají ostatní, což vede k velmi rychlému a bezproblémovému zadávání. Navíc probíhá kontrola správnosti, která znemožňuje obsluze zadat zbytečné chyby
 - můžete si jednoduše přizpůsobit vzhled programu (včetně hlavního menu) a jeho pracovní plochu podle svých potřeb, tato vlastnost umožňuje příjemnější a rychlejší orientaci v programu. Např. skladník má na ploše jen menu, které používá, fakturant zase své atd.
 - používání šablon opakujících se operací vám ušetří až 50% času při zadávání
 -

jedinečná funkce Navigátor vám značně pomáhá při pracném dohledávání nesrovnalostí

 - majitelé jehličkových tiskáren jistě ocení speciální znakový tisk umožňující rychlý tisk sestav i na těchto tiskárnách
 - graficky dokonalé tiskové výstupy uspokojí i nejnáročnější uživatele. Nebudete mít problémy při kontrole finančního úřadu - v programu vždy naleznete jím požadovanou sestavu nebo tiskopis
 - v účetním programu WinVABANK jsou zahrnuty několikaleté zkušenosti s vývojem a užíváním programu VABANK (v prostředí DOS). Tento  program v současné době používá více než 3000 firem z celé ČR. Vedle obchodních firem ho využívá pro svou práci i značné množství  účetních firem, daňových poradců a auditorů.
 - WinVABANK získáte za výhodnou cenu. Aktuální ceny naleznete zde!
 - k programu jsou poskytovány veškeré služby - instalace, úvodní zaškolení, komplexní školení, semináře, převody dat, tvorba sestav a podprogramů na zakázku. Dotazy uživatelů vyřizujeme písemně, telefonicky, přímo na našich internetových stránkách  nebo e-mailem. Telefonickou podporu poskytujeme 7 dní v  týdnu!
 
Varianty programu jsou přehledně zobrazeny v ceníku

Podvojné účetnictví

Můžete volit mezi účtovou osnovou a číselníkem souvztažností pro podnikatele, pro rozpočtové a příspěvkové organizace anebo pro hnutí, politické strany a občanská sdružení.
Kód pro verzi modulu účetnictví zdarma (WinVabank Start) si vyžádejte.

Zadávání údajů je velice jednoduché a rychlé - nevyplňujete žádné zbytečné údaje. Vkládání opakujících se operací vám značně urychlí použití tzv. šablon, kterých si můžete vytvořit tolik, kolik potřebujete. Vhodným nastavením číselníku souvztažností a šablon můžete přenechat rutinní zadávání dat i účetnímu laikovi.

Volitelně lze účtovat na střediska, zakázky a činnosti. Jejich počet není omezen.

WinVABANK podporuje i účtování v cizích měnách. Dále umožňuje tisk cizojazyčných faktur, výkazů a dalších sestav.

Párování dokladů probíhá automaticky. Ve složitějších případech lze párování napomoci zadáním párovacího symbolu. Originálním způsobem je řešeno vedle klasického saldokonta účtů i saldo dokladu. U každého dokladu naleznete vždy aktuální informace o všech souvisejících platbách.

Tiskové výstupy vyhotovíte za libovolně zvolené časové období. Není omezeno ani účetním rokem, což umožňuje získávat přehledy i za delší účetní období (např. při konkurzu).

Účetní zápisy můžete opravovat a přitom je zajištěna průkaznost vašeho účetnictví. Některá období si můžete sami uzamknout, aby nedocházelo z vaší strany k nechtěným zásahům v uzavřeném období.

Kompletní zpracování přiznání a záznamů DPH a roční uzávěrka jsou samozřejmostí.

Fakturace

V modulu fakturace vystavíte faktury, zálohové faktury a dobropisy. Dále k nim vytisknete štítky, obálky a poukázky A-V.
 

Formuláře

Elektronické podání - daňové, sociální a celní formuláře
 

Adresář firem

Adresář firem, korespondence, hromadný e-mail
 

Kancelář

Daňové, sociální a celní formuláře umožňující elektronické podání, adresář firem, korespondence, hromadný e-mail.
 

Sklady (včetně modulu Pokladna)

Fakturace, dodací listy, prodej ze skladu ...
Umožňují vést zásoby na libovolném počtu skladů.  Při účtování můžete volit mezi metodou A nebo B, zásoby jsou volitelně oceněny FIFO metodou nebo průměrnými cenami.

Na skladových kartách můžete evidovat i výrobní čísla. Vyskladňování zásob vám urychlí tzv. montážní karty. Zboží lze přebírat přímo do položek faktur nebo pokladních dokladů.

Maloobchodní prodej je podporován v modulu Pokladna. Ta umožňuje rychle a efektivně vyřizovat požadavky příchozích zákazníků.

Majetek

Sleduje podrobně majetek a drobný majetek - volitelně i podle středisek, umístění a odpovědných osob. Vypočítává účetní a daňové odpisy a umožňuje jejich měsíční či roční zaúčtování do deníku. Sleduje podrobně i technická zhodnocení a opravy majetku.

Mzdy

Zajišťuje kompletní zpracování personální a mzdové agendy pro malé i velké organizace. Zpracovává mzdy pro všechny druhy pracovního poměru. Automaticky generuje příkazy k úhradě. Poskytuje všechny potřebné podklady pro vaši firmu, zaměstnance i pro pracovníky kontroly.
 

Architektura klient - server

Jak napovídá titulek, jedná se o moderní program, při jehož tvorbě byla použita architektura klient - server.

Vzhledem k tomu, že je program určen především pro malé a střední firmy a jedná se o ryze český produkt, odpovídá tomu i jeho cena. Co se týká rozsahu, funkčnosti a kvality, je WinVABANK srovnatelný s jinými účetními programy na principu klient-server. Cenově ovšem srovnatelný není - jeho cena je mnohem zajímavější. Je to opravdu dobrá koupě.

Jak tedy vlastně funguje princip klient-server programu WinVABANK? Server je program, jenž se automaticky nainstaluje společně s účetním programem. Při spuštění programu se zároveň spustí i server. Poskytuje účetnímu programu (klientu) luxusní služby týkající se správy a ochrany účetních dat. Vy o SQL serveru ani nevíte, neboť pracujete v prostředí běžného účetního programu. Přitom ovšem využíváte velkých výhod serveru (rychlost, spolehlivost, bezpečnost, zálohování ....).

Jeden server dokáže obsluhovat více klientů. To umožňuje souběžnou práci více uživatelů v síti.

Program WinVABANK řeší klientskou část v příjemném a intuitivním prostředí DELPHI a správu dat vykonává rychlý a výkonný WinBase602 SQL server.

 

 

 

 

  Stáhnout demo

demoverze účetnictví

DEMOVERZI stáhnout ZDARMA

  

  Videoukázky

Unikátní videoukázky funkcí našich účetních programů !

video ukázky účetnictví

 

 
 

Mánuál na výběr
 matrace

Stáhněte si 
ZDARMA
 

 

 

                                                                          

 

e-mail: agenturasit@email.cz

demo

videoukázky

zajímavé odkazy

jak vybrat matraci